Bevorderen van ouderenwelzijn door een passende strategie

Cliëntenparticipatie

Ik geloof dat het welzijndsaanbodcollectief tot uiting moet én kan komen in de begeleiding, verzorging en behandeling van de cliënt. Waarbij de cliënt regisseur is. Alleen dan kan voldoende aansluiting gerealiseerd worden bij de behoeftes van de ouderen en de vraag en het welbevinden van deze doelgroep écht centraal worden gezet. 

Vrijwilligersbinding

Koersen op samenwerken

De hedendaagse zorg vraagt om nieuwe strategieën rondom ouderenwelzijn en ik ontwikkel deze graag voor én met u!