Geluk in het verpleeghuis?

persoonsgerichte zorg en geluk

Het SCP publiceerde afgelopen maand het rapport ,,Gelukkig in een verpleeghuis? Ervaren kwaliteit van leven en zorg van onderen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen”? Hieruit blijkt dat 62 procent van de ondervraagde bewoners zich (erg) gelukkig voelt in het verpleeghuis. Slechts 10 procent voelt zich ongelukkig of zeer ongelukkig.
Wat moet je nu vinden van de uitkomsten van dit rapport? En welke rol speelt persoonsgerichte zorg hierin? 

Positief nieuws

Ik ben blij met de positieve cijfers van het rapport. Dit zorgt voor positieve berichtgevingen in de media. Dag en nacht werken er verzorgers en begeleiders in de zorg met veel kennis & kunde, passie en toewijding. We moeten vooral laten zien dat we daar trots op zijn! Alleen maar de negatieve en kritische berichten groots in de media laten komen is niet de manier. Het helpt om aandacht te vragen. Of het ook leidt tot betere zorg en minder regeltjes? Ik vraag het me af. Natuurlijk is het goed om kritisch te blijven kijken naar de ouderenzorg en zaken moeten veranderd worden. Maar we moeten ook oog blijven houden voor alle positieve punten die wonen in een verpleeg- of verzorgingshuis met zich mee brengen.

Aandacht voor persoonsgerichte zorg

Wonen in een verpleeghuis geeft structuur, een dagritme, minder druk op de mantelzorgers, een dagbesteding. Zeker als dit gedaan wordt met aandacht voor het individu. Aandacht voor hoe de persoon is en hoe hij of zij was, voor zijn of haar karakter en achtergrond. Hier komt mijn dubbele mening over de positieve berichtgeving rondom dit rapport. Dit komt onder meer door zinnen als: “De verzorging gebeurt wel vaak te gehaast en daardoor is er weinig tijd voor levensvragen en lukt het minder goed een vertrouwensband op te bouwen. Op grond van deze uitkomsten lijkt niet meer zorg maar meer persoonlijke aandacht een aanbeveling. Dit kan in de vorm van persoonsgerichte zorg en door middel van sociale en culturele activiteiten.”  

Scherp stellen

Het lijkt mij dat hier een zeer essentieel punt wordt aangehaald. Een punt dat nauw aansluit bij mijn ambitie: een bijdrage te leveren aan het welbevinden en kwaliteit van leven van de ouderen in onze samenleving. Die bijdrage begint door in te zetten op meer aandacht voor de persoon achter de zorgvrager. Wat hiervoor nodig is? Niet alleen meer tijd of geld. Juist ook het continu scherp blijven stellen op de wensen, behoeften en mogelijkheden van je cliënten of bewoners, en de mogelijkheid om via deze mindset te kunnen werken.

"Niet alleen meer tijd of geld, maar ook de juiste mindset en de mogelijkheid om via deze mindset te werken"

Veranderende behoeften

Die wensen, behoeften en mogelijkheden veranderen gelijktijdig met onze veranderende maatschappij. Daarom is scherp blijven stellen essentieel. De toekomstige generatie ouderen die de komende jaren hun intrek neemt in een verpleeghuis, is verschillend van de generatie die nu in het verpleeghuis woont. Hier zal je als verzorging, welzijnscoach en bestuurders op in moeten spelen. Uit het onderzoek komt naar voren dat oudere ondervraagden tevredener zijn over hun leven dan jongere huisgenoten. Ga met nieuwe bewoners en hun dierbaren dus regelmatig in gesprek (het liefst ook al voor de opname). Zoom in op hun manier van leven, hun wensen en behoeften. 

Vraaggericht activiteitenaanbod

Merk je dat je communicatie en activiteitenaanbod niet meer aansluit bij hun wensen en behoeften? Kijk dan kritisch hoe je dit kunt aanpassen zodat het wel weer aansluit. Vraag bewoners en familie om hun mening en hulp, probeer nieuwe activiteiten uit en wees hierbij niet bang om de plank mis te slaan. Ook dit hoort er namelijk bij. Denk niet te groot. Focussen op welzijn zit namelijk al in de kleine dingen. Het loopt als een rode draad door heel de dag, van het kopje koffie tot de lichamelijke verzorging. Kwaliteit van leven wordt positief beïnvloed door het bieden van oprechte aandacht, zorg, afleiding en ontmoeting.

Goede ideeën? Voer ze uit!

Barst je van de goede ideeën over hoe het activiteitenbeleid van jouw organisatie kan meegroeien met de toekomstige generatie ouderen en zo kan bijdragen aan het geluk van je bewoners? Maar mis je nog dat zetje om het daadwerkelijk te doen? Ik help je graag bij het strategisch inzetten van welzijnzodat jouw mooie initiatieven daadwerkelijk gestructureerd en planmatig uitgevoerd kunnen worden. Bel, app of mail om verder te praten!

  • 3 oktober 2017
Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: