Tevreden cliënten door sterk activiteitenbeleid

Fotografie is mijn hobby. Fotografie betekent letterlijk het schrijven (graphos) met licht (photos).
Het is mijn passie om de beleving en emotie van mensen in een momentopname vast te leggen.
Achter elke foto zit een verhaal en het verbeeld een stukje van iemands leven.
Ik ben mijn carrière begonnen als activiteitenbegeleider in een verpleeghuis en maakte mensen mee in hun laatste levensfase.  Wat een emoties en verhalen gingen daar verscholen achter die blik vol herkenning bij dat ene liedje, verhaal of activiteit.  Ik nam regelmatig mijn camera mee naar het werk om die blikken vast te leggen. Bij fotografie is het belangrijk om continu scherp te stellen en je te focussen op datgene dat je vast wilt leggen. 

Activiteitenaanbod: wat is er voor nodig?

Ik maak graag de vergelijking van fotografie met het opstellen van een vraaggericht activiteitenaanbod.
Sta stil bij de persoon tegen over je en focus op wat diegene echt wenst, nog zelf kan en nodig heeft van jou als activiteitenbegeleider of verzorgende. Ik ben van mening dat dit de eerste stap is richting een sterk activiteitenbeleid.

Wat er nog meer voor nodig is? Van de geijkte activiteiten afstappen, uitproberen, veel vrijwilligers en familie inzetten, een beleid dat geborgd wordt in heel de organisatie en scherp blijven stellen op de wensen en mogelijkheden van je cliënten of bewoners.

Ik geloof dat het welzijnsaanbodcollectief tot uiting moet én kan komen in de begeleiding, verzorging en behandeling van de cliënt. Waarbij de cliënt regisseur is. Alleen dan kan voldoende aansluiting gerealiseerd worden bij de behoeftes van de ouderen en de vraag en het welbevinden van deze doelgroep écht centraal worden gezet. 


Graag stel ik het activiteitenbeleid van jouw organisatie ook scherp, waardoor dit beter aansluit bij je cliënten en bij jouw veranderende rol. Een sterk activiteitenbeleid zorgt voor een positieve impact op het leven en welzijn van jouw cliënten. 

Als je kiest voor mij dan kies je niet voor dikke adviesrapporten, maar voor een praktische, meebewegende werkwijze met frisse blik en direct toepasbare tips en plannen.